Persondatapolitik

1 Kontaktoplysninger

FreeMe ApS Bødker Balles Gård 15, 8000 Aarhus C CVR: 37800813 Mail: info@freeme.dk Website: freeme.dk

2 Formål

FreeMe Aps (herefter ”FreeMe”) er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, og det er FreeMe’s målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra disse oplysninger indsamles, hvordan de videregives eller opbevares. Formålet med FreeMe’s behandling og lagring af personoplysninger er at levere tilbud til dig. FreeMe behandler kun et minimum af informationer om dig, og alle er nødvendige for at kunne levere de ønskede tilbud samt drive virksomhed (jævnfør Bogføringsloven).

3 Indsamling af data

FreeMe registrerer en række oplysninger om dig som person når du tilmelder dig FreeMe. Disse er: navn og adresse samt præferencer indenfor de områder du ønsker tilbud. Endvidere registrerer vi nogle kontaktoplysninger; herunder dit telefonnummer og din e-mailadresse. Størstedelen af de personlige oplysninger, som FreeMe registrerer om dig, afgiver du selv gennem din registrering hos FreeMe, enten direkte eller gennem en samarbejdspartner.

Disse data er nødvendige for at betjene dig som kunde hos FreeMe.

Vi behandler ikke følsomme persondata som politiske og religiøse holdninger, race eller etnisk oprindelse, helbredsoplysninger eller andet. Og vi opfordrer til, at du ikke deler sådanne oplysninger med FreeMe eller andre uvedkommende parter.

 

4 Dine rettigheder

4.1 Indsigtsretten

Det til enhver tid muligt at få oplyst de personoplysninger, vi har registreret om dig.

4.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af FreeMe uden unødig forsinkelse. Du kontakte FreeMe, der vil være behjælpelige med rettelsen.

4.3 Ret til sletning

Du har ret til at få dine oplysninger slettet, såfremt du ikke længere er kunde hos FreeMe og det ikke strider mod anden lovgivning (bla. Bogføringsloven). Venligst kontakt info@freeme.dk, såfremt du ønsker at blive slettet. Se i øvrigt pkt. 5.

4.4 Ret til dataportabilitet

Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få dine personoplysninger udleveret fra FreeMe og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Såfremt du ønsker en kopi, venligst kontakt FreeMe, der vil være behjælpelige med dette.

 

4.5 Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod FreeMe behandling af dine personoplysninger. Såfremt du ønsker at gøre indsigelse, kontakt info@freeme.dk.

 

4.6 Ret til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til FreeMe’s behandling af dine personoplysninger. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at dette opsiger en eventuel aftale med FreeMe, og at FreeMe i visse tilfælde, f.eks. hvor FreeMe har andet retsgrundlag til behandling af dine oplysninger, er berettiget til at fortsætte behandlingen.

 

4.7 Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed over FreeMe’s behandling af dine personoplysninger.

 

5 Sletning af oplysninger

Personoplysninger gemmes hos FreeMe så længe du er kunde hos os. Hvis du stopper som kunde, vil dine oplysninger blive slettet hos FreeMe efter et halvt år, dog kun hvis det ikke er i konflikt med anden lovgivning (bla. Bogføringsloven). Du kan dog anmode om at få data slettet hurtigere, se pkt. 4.3. Hvis personoplysninger ikke kan slettes, vil adgangen til disse begrænses stærkt.

 

6 Sikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

7 Ændringer

Denne Persondatapolitik bliver løbende opdateret på vores hjemmeside.